Geschiedenis SVN

In 1953 werd gestart met een Gidsengroep, de Agnesgroep, op een zolder van een woonhuis aan de Taalstraat (voorheen het huis van de familie Fok). Na enkele jaren werd een onderkomen gevonden op de zolder van de huidige basisschool “Het Molenven” aan de Victorialaan.

Naast de Gidsengroep was er ook een Kaboutergroep. Vanaf 1962 tot 1972 draaiden er twee Kaboutergroepen en twee Gidsengroepen.
Geleidelijk aan groeide de groep; in 1971 werd een Welpenhorde geformeerd en in 1974 zag na een lange tijd weer een Verkennerstroep het levenslicht. (Voor en na de tweede wereldoorlog was de St.Hubertustroep actief in de parochie)
Daar bleef het niet bij, de Dwergjes werden geïntroduceerd (de voorloper van de hedendaagse bekendeBevers).

Inmiddels werd in 1974 de ‘Oude Blokhut’ aan de Loonsebaan in gebruik genomen,een aangepaste bouwkeet betimmerd met halve pionierpalen zodat het een echte Scoutingsfeer uitademde.

Nog was het niet genoeg. In Arnhem was een Gidsenvendel actief en deze….reden paard. Met veel doorzettingsvermogen en na eindeloos praten kwam er in 1975 een nieuwe groep:de Ruitergidsen. Ook zij werden een bekend visitekaartje van Scouting Vught-Noord. Paardrijlessen werden genomen op manege de Distelhoeve te Cromvoirt waar de familie Smarius meer dan 25 jaar een warme stal was voor deze groep. Hoogtepunten voor deze groep was de Carousel-groep rijdend op de Palomino-pony’s. Regelmatig werd er opgetreden, o.a. met een schitterende show op het hippisch centrum in Deurne. Bijna werd er ook op Indoor Brabant gereden.Helaas ging dat niet door. De Ruitergidsen verzorgden vele jaren mede de intocht van Sinterklaas in Vught. In datzelfde jaar kwam er nog een speciale speltak bij. Was Scouting Vught-Noord actief op het land, ook op het water moesten we zijn. De Watergidsen werden een feit. Steunend op de ervaringen van de Bossche Zeeverkennersgroep St.Joris, werden de eerste beginselen van het zeilen met een lelievlet (speciale scouting roei-/zeilboot) op de Ertveldenplas aangeleerd. In 1981 werden Rowans en Sherpa’s opgericht, in 1983 de Bevers.

Het aantal jeugdleden bleef groeien, de zolder werd te klein en naast gebruikmaking van de zolder van school ’t Molenven, werd er nu ook uitgeweken naar de kelder waar groepslokalen werden gerealiseerd. Meer onderkomens kwamen erbij: een schuilloods van defensie (1979) en de Schijvenloods (1981) op de Vughtse Heide werden in huur genomen en ingericht als het ultieme onderkomen voor Verkenners en Gidsen. De boten werden er ’s winters in opgeknapt. De Verkennersloods was het summum van een Scoutinggebouw. Patrouillehoeken gemaakt van dennenstammen, de toppen werden verkocht als kerstboom en zo werd de elektriciteit weer aangelegd. De toonbank van de voormalige Amro- bank werd de keuken. Jarenlang, zo’n kleine 21 jaar, is er met veel plezier gebruik gemaakt van deze unieke locatie midden in de Vughtse Heide, totdat vandalen eerst inbraken in de verkennersloods en deze vervolgens in de brand staken. Een half jaar later was de schijvenloods hetzelfde lot beschoren.

Op 28 januari 1993 werd de stichting Scouting Vught-Noord opgericht. In datzelfde jaar werd de huidige blokhut aan de Loonsebaan in gebruik genomen. Dit was een ware happening: de groepsvoorzitster Mevrouw Antan von Heyden-van der Bruggen werd door de voorzitter van de stichting Dhr. v.d. Kerk opgehaald met een versierd open rijtuig. Samen met de wethouder Mevr. J. Heessels werd de tocht vervolgd met voorop de Explorers die een jaar daarvoor waren opgericht. Op de route kwam er steeds een speltak bij en zo werd er een kleurrijke stoet van 180 enthousiaste kinderen gevormd. Plotsklaps was er een dikke mist en toen deze wegtrok stond de geest van Lord Baden Powell in vol ornaat gewapend met een bijl. De wethouder moest de laatste knoop doorhakken en de opening was een feit. Tevens werd het 40 jarig bestaan gevierd met o.a. een reünie.

Gedurende de volgende jaren bleven we groeien en moesten we zelfs overgaan tot het splitsen van speltakken. Zo ontstonden per speltak de junior en senior groepen. Met ingang van Scoutingjaar 2001 zijn de Pivo’s opgericht, jongeren vanaf 18 waarvan de meeste actief zijn als leiding binnen SVN.

In 2003 moest SVN noodgedwongen afscheid nemen van het jarenlange vaste groepshonk op school ’t Molenven. De school had de ruimte zelf hard nodig en zegde de huur op. Al een aantal jaren eerder waren de groepen die hun lokaal op de zolder van de school hadden moeten verhuizen naar de blokhut aan de Loonsebaan. Nu vertrokken dus ook de groepen uit de kelder en verloor SVN tevens haar opslag voor de vele materialen.

2003/2004 was het jaar waarin SVN zijn 50ste levensjaar vierde. Dit gebeurde onder andere door een grootse opening van het scouting jaar bij gebouw N (ons scoutinghonk op de Frederik-Hendrik kazerne), een reünie en een groepskamp naar Overasselt. Tijdens de opening van het scoutingjaar werden 2 bijzondere leden gehuldigd die al jaren een grote steun en toeverlaat zijn voor Scouting Vught-Noord. Ton Stappers en Joop van de Meerendonk werden dan ook door Scouting Nederland bedankt voor hun inzet en kregen beiden het zilveren waarderingsteken opgespeld. Ook werden de leden van de bouwcommissie in het zonnetje gezet. Gezamenlijk hebben zij enkele maanden achtereen keihard gewerkt om gebouw N tot een gebouw te maken waarin jeugdleden en leiding zich thuis konden voelen en dat bovendien ook veilig was.

Helaas kregen we na 1 jaar via de gemeente te horen dat we ook van dit honk weer afscheid moesten nemen i.v.m. bestemmingsplan voor woningbouw. Weer stonden groepen in de kou, zonder geschikte ruimte. De gemeente Vught bood tijdelijk onderdak door het beschikbaar stellen van het oude schoolgebouw van De Piramide aan de van Voorst tot Voorststraat. Van deze accommodatie kon Scouting Vught-Noord gebruik maken totdat uitbreiding van de blokhut aan de Loonsebaan een feit was.

Gelukkig heeft de bouwcommissie niet stil gezeten en aanhoudend de gemeente gevraagd of de bestaande blokhut uitgebreid kan worden. Door hun aanhoudendheid, is het hen eindelijk gelukt. Begin 2007 kwam het bericht dat de zo gewenste nieuwbouw mocht gaan starten! Op zaterdag 27 oktober 2007 ging de eerste schop in de grond en na 2 jaar hard werken, werd onze nieuwe blokhut op 14 november 2009 officieel in gebruik genomen. Door deze uitbreiding heeft elke speltak nu een eigen groepslokaal.27-10-2007 start uitbreiding Blokhut

Scouting Vught-Noord heeft 10 speltakken, te weten:

* Bevers: 5-7 jaar
* Junior Welpen: 7-9 jaar
* Senior Welpen: 9-11 jaar
* Kabouters: 7-11 jaar
* Gidsen: 11-15 jaar
* Verkenners: 11-15 jaar
* Ruiter Gidsen: 11-15 jaar
* Ruiter Sherpa’s: 14-18 jaar
* Explorers: 14-18 jaar
* Pivo’s: 18-21 jaar