Bestuur

Groepsbestuur:

Het groepsbestuur van SVN is de groepsraad. Deze groepsraad wordt gevormd door het dagelijks bestuur (groepsvoorzitter, groepssecretaris, groepspenningmeester, twee groepsbegeleiders en activiteitenbegeleider), alle leiding en enkele vertegenwoordigers (ouders) van de leden. Deze groepsraad komt minimaal tweemaal per jaar bijeen. De groepsraad bepaald het beleid van de groep, stelt de contributie vast, controleert het bestuur en benoemt de bestuursfuncties op het groepsniveau.

Naast de groepsraad komt het dagelijks bestuur en vertegenwoordigers van elke speltak (teamleider + één ander teamlid) eens per zes weken samen in het kaderoverleg. In dit overleg worden de lopende zaken betreffende het draaien van de groepen en activiteiten besproken.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur van de groepsraad bestaat uit de groepsvoorzitter Kim Vugts, de groepssecretaris Max Wezenberg.

Het dagelijks bestuur vertegenwoordigt de groepsraad. De bestuursleden hebben een specifieke taak ter ondersteuning van de speltakken. Zij houden zich bezig met de inhoud van het scoutingspel en dienen als vraagbaak voor de stafteams. Bij problemen met leden, leiding, vragen over tal van zaken kan het betreffende stafteam bij hen terecht.